De verduurzaming van bedrijven en huishoudens gaat steeds sneller en dat is goed nieuws voor de verduurzaming van ons land. Zo is Nederland sinds dit jaar wereldkampioen zonnepanelen met de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking en zijn we één van de koplopers in het realiseren van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Ook worden wijken aardgasvrij gemaakt en stappen we massaal over op duurzame energie. Al deze mooie ontwikkelingen hebben tegelijkertijd consequenties voor het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet raakt overbelast en woningbouwprojecten kunnen niet worden aangesloten. Netbeheerders en de overheid kwamen eind vorig jaar met een recordplan om het hoogspanningsnet aan te pakken. Daarnaast is nu ook een actieagenda tegen netcongestie voor het laagspanningsnet gepresenteerd.

Netbeheerders komen met een recordplan

In november kwam groot in het nieuws dat het elektriciteitsnet in alle provincies ‘grotendeels vol’ is. Met name tussen 16:00 en 20:00 ontstaan er piekmomenten op het elektriciteitsnet. Deze piekmomenten kunnen leiden tot stroomuitval. Dit heeft ongewenste gevolgen voor de samenleving en de economie. Een bijkomend probleem is het gebrek aan voldoende kabels en hoogspanningsmasten om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Dit heeft ertoe geleid dat er in sommige provincies geen nieuwe bedrijven en woningbouwprojecten aangesloten kunnen worden op het stroomnet. Voor huishouden is er nog wel voldoende ruimte, maar zullen vanaf 2026 ook last krijgen van netcongestie.

Op 1 november presenteerden netbeheerders een recordplan, waarmee het land komende decennia op de schop gaat. Zij zijn ervan overtuigd dat de grote plannen haalbaar zijn op voorwaarde dat we onmiddellijk in actie komen en beslissingen nemen met de hoogste prioriteit. Vanaf 2025 willen de netbeheerders jaarlijks gemiddeld 8 miljard gaan investeren met een cumulatieve toewijzing van 60 miljard tot 2030.

Het recordplan van de netbeheerders kreeg steun vanuit de overheid. Met meer dan 50.000 transformatorhuisjes, 120.000 kilometer ondergrondse kabels en 70 vierkante kilometer hoogspanningsnetten, wordt dit de grootste verbouwing van Nederland. Ondanks de onvermijdelijke uitdagingen waarbij ruimtelijke puzzels en stijgende energiekosten een rol spelen, wordt een toekomstige infrastructuur beloofd die de ambities en klimaatdoelstellingen van Nederland ondersteunt. Nederland zal dan in 2050 CO2-neutraal zijn.

Actieagenda tegen netcongestie op laagspanningsnet gepresenteerd

Het recordplan was met name gericht op het hoogspanningsnet. Recentelijk presenteerde de overheid ook maatregelen om drukte op het laagspanningsnet tegen te gaan. De focus van de agenda ligt op drie punten:

  • Versneld uitbreiden van het lokale elektriciteitsnet

De netbeheerders zijn met een buurtaanpak gestart. Dat betekent dat ze het elektriciteitsnet in een hele buurt in één keer toekomstbestendig maken. Zo komen alle buurten in Nederland de komende jaren aan de beurt. Netbeheerders kunnen hierdoor efficiënter werken en inwoners ervaren minder overlast in de straat. Het versneld uitbreiden van het lokale elektriciteitsnet is een samenwerking tussen de netbeheerders en gemeentes.

  • Verbeteren van het inzicht in het gebruik van het net

In tegenstelling tot het hoog- en middenspanningsnet hebben netbeheerders voor het laagspanningsnet nog te weinig inzicht in het werkelijke gebruik door huishoudens en andere kleinverbruikers. Netbeheerders hebben namelijk geen informatie over verbruiksgegevens. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden met de Autoriteit Persoonsgegevens om geanonimiseerd gebruik te maken van data. Als dit inzichtelijker wordt, kan er nauwkeuriger bepaald worden hoeveel het net verzwaard moet worden en waar de nood het hoogst is.

  • Optimaliseren van de efficiëntie van het netwerk

Naast het uitbreiden van het stroomnet en het verbeteren van het inzicht is efficiënter gebruik van het laagspanningsnet van groot belang. Het gaat hier met name om de piekmomenten als er veel elektriciteit wordt gebruikt. Een mogelijke aanpak is ‘netbeuwst laden’, het afstemmen van het stroomverbruik van geautomatiseerde laadpalen op de beschikbaarheid van stroom op dat moment. Daarnaast onderzoeken de betrokken partijen momenteel het gebruik van slim aanstuurbare apparaten als oplossing voor de overbelasting.

Actieagenda is een stap in de goede richting

De recent gepresenteerde actieagenda voor het laagspanningsnet markeert een belangrijke vooruitgang naar een veerkrachtige en duurzame energie-infrastructuur. Zonder actie zouden naar schatting tegen 2030 ongeveer anderhalf miljoen huishoudens en kleine bedrijven te kampen krijgen met netcongestie. Deze agenda vormt een leidraad voor maatregelen die nodig zijn om dit dreigende probleem aan te pakken en een toekomst te creëren waarin energievoorziening betrouwbaar en stabiel is voor alle gebruikers. Met een gecoördineerde en snelle aanpak kunnen we de uitdagingen van de energietransitie aanpakken en een duurzame toekomst creëren.

Kansen op de arbeidsmarkt

De grootschalige plannen van de overheid en netbeheerders creëren een golf van kansen op de arbeidsmarkt. Bij Polanski hebben wij mooie kansen in ons netwerk, soms nog voordat ze online komen. Ben jij op zoek naar een mooie carrièrekans? Bekijk dan onze vacatures of neem contact op met Polanski via 033-2022563 of info@polanski.nl. Wij komen graag met jou in contact om de beste opties uit de markt te halen en een baan te vinden die perfect bij jou past. Op die manier brengen wij jou verder in techniek!