De recente klimaattop in Dubai heeft een historisch akkoord bereikt. Alle 198 aanwezige landen zijn tot een akkoord gekomen om af te stappen van fossiele brandstoffen. Al ruim twintig jaar wordt er geprobeerd om zo’n gezamenlijke verklaring te krijgen. Dit legt niet alleen een stevige basis voor een duurzamere wereld, maar biedt ook kansen voor de installatietechniek.

De kern van het akkoord

De essentie van dit akkoord markeert een cruciaal omslagpunt in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. Het zogeheten ‘historische pakket aan maatregelen’ bevat twee onderwerpen:

  • Het stoppen met fossiele brandstoffen
  • Het realiseren van een verdrievoudiging van duurzame energie

Deze overeenkomst kreeg instemming van alle 198 landen, waarmee er voor het eerst ooit een wereldwijde overeenkomst werd vastgelegd over de aanpak van fossiele brandstoffen. Het akkoord erkent de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Het verdrievoudigen van duurzame energie is hierbij een belangrijke voorwaarde om de opwarming van de aarde onder de 1.5 graden te houden. Om dit te bereiken moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2030 43% lager zijn dan in 1990. Dit was tevens ook de doelstelling van het Klimaatakkoord in Parijs van 2015.

Zal dit akkoord daadwerkelijk leiden tot verduurzaming?

Veel mensen waren sceptisch over het feit dat Saoedi Arabië het gastland was van de klimaattop. De Golfstaten zijn namelijk terughoudend, aangezien zij sterk afhankelijk zijn van olie.
Dit bleek ook uit de conceptversie van de eindtekst, die maandag 11 december werd gepresenteerd. Hier stond helemaal niets in over het stoppen met fossiele brandstoffen. Het benadrukt alleen het streven naar een klimaatneutrale wereld in 2050. Er wordt specifiek gesproken over ‘netto nul’, wat inhoudt dat alle resterende uitstoot van broeikasgassen gecompenseerd wordt. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het planten van bomen of door technologieën die CO2 uit de atmosfeer halen.

Bovendien zijn de afspraken in het akkoord niet bindend en worden er ook geen boetes opgelegd. Het is dus afwachten of het akkoord ook daadwerkelijk zal leiden tot verduurzaming.

Wat betekent dit voor Nederland?

De impact van dit akkoord zal voor de Nederlandse burger niet direct groot zijn. Nederland bevindt zich al in een vergevorderd stadium van de energietransitie, in lijn met Europese richtlijnen en het nationale klimaatakkoord. Er worden windparken aangelegd op zee en op land, we zijn koplopers in Europa wat betreft zonne-energieproductie per huishouden en er wordt met spoed gewerkt aan de uitbreiding van ons elektriciteitsnetwerk. Het zal vooral een uitdaging zijn voor andere landen en continenten om de achterstand in te halen. Niet-Europese landen zullen zich nu moeten haasten om het gat te dichten.

Wat betekent het akkoord voor de installatietechniek?

Het klimaattop akkoord biedt toch veel perspectief, met name voor de installatietechniek. Het is niet alleen een oproep tot duurzaamheid, maar ook een uitnodiging tot innovatie binnen de branche. Dit geeft extra motivatie om te versnellen in de verduurzaming van Nederland. Het legt een fundament voor een toekomst waarin groene technologieën en duurzame oplossingen centraal staan. Dat levert enorm veel exportkansen op voor Nederland, maar uiteraard ook mooie carrièrekansen.

Daarnaast zorgt het akkoord er voor dat investeringen in fossiele brandstoffen zal afnemen. ING heeft al aangegeven de financiering van upstream olie- en gasactiviteiten tegen 2040 af te bouwen en te streven naar een verdrievoudiging van de nieuwe financiering voor hernieuwbare energie tegen 2025. Naast de ING zal er vanuit de financiële sector de komende jaren meer geld gaan naar duurzame energie. Hiermee wordt de installatiebranche nóg groter en belangrijker.

In de uitvoering van de klimaatdoelen speelt de installatiebranche een sleutelrol. Deze sector heeft een leidende rol in het vervullen van de energietransitie. Om die duurzaamheid te realiseren gaat er steeds meer geld van de totale bouwsom naar de installatietechniek.

Werken in de duurzame techniek

Met de toenemende vraag naar duurzame energie zullen er nieuwe banen ontstaan om aan de groeiende behoefte te voldoen. In totaal zijn er zo’n 65 technische beroepen te onderscheiden in deze branche, waarvan de meeste in de bouw- en de installatiesector. Dit biedt volop mogelijkheden voor professionals in de techniek. Ben jij op zoek naar een mooie carrièrekans? Neem contact op met Polanski via 033-2022563 of info@polanski.nl. Wij komen graag met jou in contact om de beste opties voor jou uit de markt te halen om zo de perfecte baan te vinden. Op die manier brengen wij jou verder in techniek!