De energietransitie is een van de meest urgente uitdagingen van deze tijd. We moeten actie ondernemen tegen klimaatverandering en minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Gelukkig kunnen we overstappen naar duurzame energiebronnen. In de bouw- en installatietechniek speelt batterijopslag een hele belangrijke rol bij deze overgang. Laten we eens kijken naar wat batterijopslag precies is en wat batterijopslag kan betekenen voor de installatietechniek.

Wat is batterijopslag?

Batterijopslag is een technologie waarmee we elektrische energie kunnen opslaan en later kunnen gebruiken. Dit is erg handig voor gebouwen en installaties! Het zorgt ervoor dat gebouwen en installaties zelf duurzame energie kunnen opwekken en het kunnen bewaren voor momenten waarop er meer energie nodig is dan dat er wordt geproduceerd. Hierdoor hoeven ze niet zoveel elektriciteit van het energienet te gebruiken en hebben ze altijd genoeg stroom. Batterijopslag is dus een onafhankelijke energievoorziening.

Batterijopslag kan een cruciale rol gaan spelen in de strijd tegen klimaatverandering. De wereld moet afstappen van fossiele brandstoffen en overgaan op alternatieven zoals zon- en windenergie. Echter moet de opgewekte elektriciteit opgeslagen kunnen worden voor donkere en windstille periodes. Ook kan batterijopslag de piekbelastingen op het net opvangen of stroom te leveren op afgelegen plekken waar geen leidingen en kabels liggen. Kortom, batterijopslag kan van grote waarde worden in de toekomst.

Voordelen van batterijopslag in installatietechniek

Batterijopslag heeft veel voordelen in de bouw- en installatietechniek. Het helpt bijvoorbeeld om pieken in de energievraag op te vangen. Soms hebben gebouwen meer energie nodig dan dat er op dat moment beschikbaar is. Met batterijopslag kunnen gebouwen de opgeslagen energie gebruiken om de extra energiebehoefte te dekken. Zo is er altijd genoeg energie en is bijvoorbeeld stroomuitval verleden tijd. Dit is vooral handig voor installaties die veel energie nodig hebben, zoals warmtepompen, ventilatiesystemen en verlichtingssystemen.

Daarnaast werkt batterijopslag ook kostenbesparend. Het stelt gebouwen in staat om energie te gebruiken op momenten dat elektriciteit goedkoper is, bijvoorbeeld tijdens daluren wanneer de vraag lager is. Alle energie die wordt opgewekt uit zonnepanelen of windturbines kan worden opgeslagen en op een later tijdstip worden gebruikt. Zo gaat er geen energie verloren en dat scheelt in de kosten.

Een ander voordeel van batterijopslag is de mogelijkheid om energie-onafhankelijke gebouwen te creëren. Als de batterijen goed worden gebruikt, kunnen gebouwen zelfvoorzienend worden en hebben ze het energienet niet meer nodig. Een gebouw wordt dan een energieneutraal gebouw genoemd. Een energieneutraal gebouw zal nooit worden gehinderd door een stroomstoring of problemen met het energienetwerk. Energieneutraal klinkt nog ver weg, maar in 2050 moeten alle gebouwen in Nederland aan deze eis voldoen.

Lithium-ionbatterijen

De meest gebruikte technologie van batterijopslag in gebouwen is op dit moment de lithium-ionbatterij. Deze batterijen zijn populair vanwege hun hoge energiedichtheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Dit maakt ze geschikt voor diverse toepassingen in gebouwen.

Hoewel lithium-ionbatterijen momenteel de meest gebruikte technologie zijn voor batterijopslag in gebouwen, zullen er in de toekomst wellicht andere technologieën populairder worden. Energieopslag met natrium-ionbatterijen of solid-state-batterijen is nog volop in ontwikkeling en kan in de toekomst de markt voor energieopslag flink gaan opschudden.

Batterijopslag ligt misschien nog wat ver in de toekomst, maar zal een grote rol gaan spelen in de energietransitie. Naarmate de innovaties voortgaan, zullen de kosten verder dalen en wordt energieopslag een aantrekkelijke en duurzame optie voor gebouwen en installaties.

Duurzame energievoorziening

Hoewel batterijopslag een veelbelovende technologie is, zal dus eerst de technologie zich verder moeten ontwikkelen. Batterijopslag is vooralsnog relatief erg duur, maar de verwachting is dat de prijzen jaar na jaar zullen dalen. Het is ook belangrijk om de batterijen goed te installeren en te onderhouden, zodat ze lang meegaan en goed werken. Dit zal dus leiden tot nieuwe uitdagingen en kansen op de arbeidsmarkt.

Batterijopslag is echt een grote verandering in de bouw- en installatietechniek. Het geeft gebouwen en installaties de mogelijkheid om duurzame energie op te slaan, pieken in de energievraag op te vangen, geld te besparen en minder afhankelijk te zijn van het energienet. Het is een belangrijk onderdeel van de energietransitie en helpt ons om in de toekomst een duurzame en sterke energievoorziening te hebben.

Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates in de bouw- en installatietechniek? Word onderdeel van ons netwerk via de Over-ons pagina en ontvang één keer per maand de bouw- en installatie update met branchenieuws en nieuwe vacatures in jouw regio!