Biobased bouwen zal dé trend van 2025 worden in de bouwsector. Nederland staat voor een enorme bouwuitdaging: er moeten niet alleen 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd voor 2030, maar ook 8 miljoen bestaande gebouwen moeten van het gas af. Bovendien streeft Nederland naar een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050. Om deze ambitieuze doelen te bereiken, is een cultuuromslag in de bouwsector noodzakelijk. Dit betekent een overgang naar duurzamere materialen en hergebruik. Dat is waarom biobased bouwen steeds populairder wordt.

Wat is biobased bouwen?

Biobased bouwen is het gebruik van plantaardige materialen die tijdens de levensduur van een gebouw opnieuw kunnen groeien. Denk aan hout, bamboe, hennep, stro, kurk, vlas en zeewier. Deze materialen worden vaak gekweekt, waardoor ze duurzamer zijn.

 

De 7 voordelen van biobased bouwen

Biobased bouwen biedt tal van voordelen voor zowel het milieu als voor de mensen in de gebouwde omgeving. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

  1. Duurzaamheid: Biobased materialen zijn vaak hernieuwbaar en biologisch afbreekbaar, wat de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare bronnen vermindert.
  2. Lage CO2-uitstoot: Deze materialen hebben vaak een lagere ecologische voetafdruk dan traditionele bouwmaterialen. Bovendien kunnen sommige biobased materialen, zoals hout, CO2 opnemen en opslaan.
  3. Gezonde leefomgeving: Biobased materialen bevatten doorgaans minder schadelijke chemicaliën en dragen bij aan een gezondere leefomgeving. Ze helpen ook bij de regulatie van vocht en temperatuur.
  4. Isolerende eigenschappen: Veel biobased materialen bieden uitstekende isolatie, wat energiezuinige gebouwen creëert en verwarmings- en koelingskosten verlaagt.
  5. Circulair bouwen: Aan het einde van hun levensduur kunnen biobased materialen vaak worden gerecycled, hergebruikt of gecomposteerd, passend binnen het circulaire bouwprincipe.
  6.  Lichtgewicht: Deze materialen zijn vaak lichtgewicht, wat bijdraagt aan efficiëntere bouwprocessen en lagere transportkosten.
  7. Lokale productie: Veel biobased materialen kunnen lokaal worden geproduceerd, wat de transportkosten vermindert en de lokale economie ondersteunt.

Kortom, biobased bouwen bevordert een milieuvriendelijkere en duurzamere bouwsector en verbetert bovendien de kwaliteit van leven voor bewoners.

 

Waarom wordt biobased bouwen dé trend van 2025?

Biobased bouwen wordt vaak onterecht vergeleken met bouwen in de Middeleeuwen, maar de houtbouw van vandaag is niet te vergelijken met die van vroeger. Vroeger schakelde men over van hout naar beton vanwege brandveiligheid en stevigheid. De laatste twintig jaar heeft houtbouw echter een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dankzij CLT (Cross Laminated Timber) is het mogelijk om hele constructies te bouwen die net zo sterk zijn als staal en beton.

Daarnaast zijn biobased materialen veel beter voor het milieu dan beton. Ongeveer 5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot is gerelateerd aan de productie van cement en beton, terwijl de CO2-uitstoot van de bouwsector juist moet dalen om de opwarming van de aarde te stoppen. Vanuit dit perspectief groeit de aandacht voor hout en andere biobased materialen.

 

Steeds meer biobased projecten in Nederland

Dankzij recente ontwikkelingen maakt biobased bouwen een sterke comeback in de bouwsector. De orderportefeuilles laten zien dat er de komende jaren vele nieuwe biobased gebouwen gepland staan. Een mooi voorbeeld is The Dutch Mountains in Eindhoven, een houten-hybride gebouw van ruim 65.000 m². Met een hoogte van 133 meter wordt dit het grootste houten gebouw ter wereld.

Dutch Mountains Eindhoven

 

De toekomst voor biobased bouwen

Eind 2023 introduceerde de Rijksoverheid het Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Deze aanpak richt zich in eerste instantie op de teelt, verwerking en toepassing van vezelgewassen zoals vlas, vezelhennep en olifantsgras. Nederlandse boeren kunnen deze gewassen op een natuurinclusieve manier verbouwen, waardoor ze een nieuw, duurzaam verdienmodel ontwikkelen. Daarnaast wil de overheid met deze aanpak ook het gebruik van hout in de bouw stimuleren door wijzigingen in wet- en regelgeving.

In 2023 werd 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor biobased bouwen. Tot 2030 zal er flink worden geïnvesteerd in de markt voor biobased materialen, evenals in de uitbreiding en toepassing ervan. Het doel is om tegen 2030 minstens 30% van de nieuwbouwwoningen te realiseren met minstens 30% biobased materialen.

Met deze initiatieven zet Nederland koers naar een meer duurzame, circulaire en milieuvriendelijke bouwsector. De komende jaren zullen in het teken staan van verdere groei en ontwikkeling in biobased bouwen, wat niet alleen de milieueffecten zal verminderen, maar ook nieuwe kansen biedt voor innovatie en economische groei in de landbouw- en bouwsector.

 

Kansen op de arbeidsmarkt

De opkomst van biobased bouwen en de verduurzaming van de bouw creëert een golf van kansen op de arbeidsmarkt. Meerdere organisaties zijn vooruitstrevend op het gebied van circulair bouwen of hebben sterke amibities hiertoe. Ben jij op zoek naar een mooie carrièrekans? Neem contact op met Polanski via 033-2022563 of info@polanski.nl. Wij komen graag met jou in contact om de beste opties voor jou uit de markt te halen en een baan te vinden die perfect bij jou past. Op die manier brengen wij jou verder in techniek!