De laatste jaren vindt er een opvallende verschuiving plaats in de bouwsector. In Nederland staat er meer dan 36 miljoen vierkante meter aan gebouwen leeg. Bijna 35% daarvan kan getransformeerd worden tot woningen. Steeds meer bedrijven in de bouwsector realiseren zich dat deze gebouwen niet simpelweg afgeschreven hoeven te worden, maar getransformeerd kunnen worden om aan te sluiten op de woningnood en de trend van duurzaam bouwen.

Uit een onderzoek van de Rijksoverheid kwam naar boven dat één miljoen nieuwe woningen nodig zijn voor 2030. Naar schatting zullen ongeveer 15% van deze nieuwe woningen gerealiseerd worden door transformatie van leegstaande gebouwen.

In deze blog kijken we naar de voordelen en nadelen van transformatie in de bouw en wat de verwachting is voor de toekomst.

Wat is transformatie in de bouw?

Transformatie in de bouw is een proces van veranderen of aanpassen van een gebouw, zoals kantoren, fabrieken en scholen. Dit kan een verandering zijn in de functie van het gebouw, maar ook in het ontwerp of structuur van het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan een oud kantoorpand dat wordt omgebouwd in appartementen.

Transformatie is niet hetzelfde als renovatie. Bij renovatie wordt een bestaand gebouw verbetert, herstelt of gemoderniseerd, terwijl transformatie zich richt op het veranderen van de functie, het ontwerp of de structuur van het bestaande gebouw. Transformaties zijn vaak grootschaliger dan renovaties.

Wat zijn de voordelen van transformatie in de bouw?

Duurzaamheid
Door bestaande gebouwen te transformeren en aan te passen, kunnen we verspilling van middelen en materialen verminderen die anders nodig zouden zijn voor de bouw van nieuwe gebouwen. Dit bevordert een meer duurzame aanpak in de bouwsector en helpt de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Kostenbesparing
Transformatie kan vaak kosteneffectiever zijn dan volledige nieuwbouw. Het opnieuw gebruiken van bestaande structuren en infrastructuur kan aanzienlijke besparingen opleveren, zowel voor projectontwikkelaars als voor de eindgebruikers van het gebouw.

Behoud van historische gebouwen
Door historische gebouwen te transformeren en te herbestemmen, behouden we waardevolle architectuur van vroeger. Het geeft ons de mogelijkheid om de geschiedenis en het karakter van een gebouw te behouden, zelfs als de oorspronkelijke functie niet langer relevant is.

Snellere doorlooptijd
Het transformeren van een bestaand gebouw kan vaak sneller zijn dan het bouwen van een compleet nieuw gebouw. Dit betekent dat het gebouw eerder beschikbaar kan zijn voor gebruik, wat vooral belangrijk is bij projecten met strakke deadlines.

Wat zijn de nadelen van transformatie in de bouw?

Beperkte ontwerpvrijheid
Beperkte ontwerpvrijheid: Bij transformatie moeten architecten en ontwerpers vaak werken binnen de bestaande structuur en beperkingen van het gebouw. Dit kan de ontwerpvrijheid beperken in vergelijking met het bouwen van iets compleet nieuws.

Technische uitdagingen
Het transformeren van een gebouw kan technische uitdagingen met zich meebrengen. Het kan moeilijk zijn om oude constructies te integreren met moderne technologieën en voorzieningen

Onvoorziene problemen
Bij oudere gebouwen kunnen tijdens het transformatieproces onvoorziene problemen aan het licht komen, zoals verborgen gebreken of structurele problemen. Dit kan vertragingen en extra kosten met zich meebrengen.

Is transformatie de toekomst?

Ondanks deze nadelen zijn veel transformatieprojecten nog steeds de moeite waard vanwege de voordelen die ze bieden, zoals duurzaamheid, kostenbesparing en het behoud van historische gebouwen.

De nichemarkt van transformatie in de bouw wordt steeds populairder, ook door het huidige woningtekort. In 2022 zijn er zo’n 10.000 woningen ontstaan uit transformaties. De verwachting is dat dit snel gaat stijgen naar 15.000 transformatie woningen.

Polanski heeft een groot netwerk binnen de bouwsector en heeft ook vacatures in de transformatie openstaan. Ben jij op zoek naar een nieuwe stap in je carrière of wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Jitze Verschuren.