Het elektriciteitsnet in Nederland staat voor een grote uitdaging. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat het elektriciteitsnet in alle provincies ‘grotendeels vol’ is. Dit nieuws is geen verrassing, gezien de groeiende vraag naar elektriciteit door de verschuiving van gas naar elektriciteit als energiebron. Het kabinet wilt noodmaatregelen invoeren en netbeheerders presenteerden op 1 november een recordplan. Benieuwd naar de huidige uitdagingen, noodmaatregelen en de grootschalige plannen van netbeheerders? Lees hieronder meer!

De huidige uitdagingen van het elektriciteitsnet in Nederland

De vraag naar elektriciteit in Nederland is sterk toegenomen. De ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie en de overgang van fossiele brandstoffen naar elektriciteit zorgen ervoor dat er meer stroom wordt verbruikt. Met name tussen 16:00 en 20:00 ontstaan er piekmomenten op het elektriciteitsnet in Nederland. Deze piekmomenten kunnen leiden tot stroomuitval, wat ongewenste gevolgen heeft voor de samenleving en de economie.

Een bijkomend probleem is het gebrek aan voldoende kabels en hoogspanningsmasten om aan de groeiende vraag naar stroom te voldoen. Dit heeft ertoe geleid dat sommige provincies geen nieuwe bedrijven kunnen verwelkomen, omdat het stroomnet nog niet is aangepast. Voor huishouden is er nog wel voldoende ruimte, maar zelfs zij zullen vanaf 2026 in sommige provincies, waaronder Flevoland, Gelderland en Utrecht, met tekorten te maken krijgen.

In Almere kampen delen van de stad met een verontrustende realiteit. Het stroomnet is zo vol dat er geen ruimte meer is voor nieuwbouwhuizen. Bedrijven stonden al op de wachtlijst, maar daar staan nu ook nieuwbouwhuizen bij. De ontwikkeling van Almere komt tot stilstand als het niet snel wordt opgelost. De problemen in Almere zijn naar verwachting pas in 2029 opgelost. De uitdagingen zijn groot, maar wat zijn de maatregelen en oplossing van het kabinet?

Noodmaatregelen en oplossingen

Om deze uitdagingen aan te pakken, overweegt het kabinet ‘onorthodoxe’ noodmaatregelen. Een van de voorgestelde oplossingen is om netbeheerders en bedrijven afspraken te laten maken. Bedrijven zouden op piekmomenten tegen vergoeding hun elektriciteitsverbruik moeten verminderen of hun productie moeten stopzetten. Hiermee komt er minder druk te staan op het elektriciteitsnet.

Een andere aanpak is ‘congestiemanagement’. Mensen die veel elektriciteit gebruiken, zullen in ruil voor continue stroomvoorziening waarschijnlijk een hoger tarief gaan betalen. Tijdens perioden van hoge vraag zullen zij gedwongen worden om hun apparatuur uit te schakelen of op lager vermogen te laten draaien. Als tegenprestatie zouden ze dan profiteren van lagere elektriciteitskosten.

Het kabinet heeft ook plannen om de aanleg van nieuwe kabels en hoogspanningshuisjes te versnellen. Dit omvat het verkorten van vergunningprocedures en het beschikbaar stellen van grond voor de bouw van nieuwe infrastructuur. Voor projecten met een ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ wordt zelfs overwogen om tijdelijk af te wijken van de geldende wetgeving.

Om de noodzakelijke investeringen in het elektriciteitsnet mogelijk te maken, moeten overheden snel beslissingen nemen over de benodigde energie-infrastructuur en grond beschikbaar stellen voor uitbreiding. Netbeheerders kwamen daarom 1 november met een recordplan, waarmee het land komende decennia op de schop gaat. Zij zijn ervan overtuigd dat de grote plannen haalbaar zijn, op voorwaarde dat we onmiddellijk in actie komen en beslissingen nemen met de hoogste prioriteit. Vanaf 2025 willen de netbeheerders jaarlijks gemiddeld 8 miljard gaan investeren, met een cumulatieve toewijzing van 60 miljard tot 2030. Maar hoe ziet dit plan er precies uit?

Netbeheerders presenteren recordplannen met grootse veranderingen

Met meer dan 50.000 transformatorhuisjes, 120.000 kilometer ondergrondse kabels en 70 vierkante kilometer hoogspanningsnetten, wordt dit de grootste verbouwing van Nederland. Terwijl de bouwsector zich voorbereidt op een decennium van ingrijpende veranderingen, benadrukken netbeheerders de noodzaak voor een gezond en duurzaam energiesysteem tegen 2050. Ondanks de onvermijdelijke uitdagingen, waarbij ruimtelijke puzzels en stijgende energiekosten een rol spelen, wordt een toekomstige infrastructuur beloofd die de ambities en klimaatdoelstellingen van Nederland ondersteunt. Nederland zal dan in 2050 CO2-neutraal zijn.

De komende periode gaan de netbeheerders met alle betrokken partijen in gesprek om de plannen verder vorm te geven. Op 1 januari zal het recordplan worden ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Kansen op de arbeidsmarkt

De grootschalige plannen van netbeheerders creëren een golf van kansen op de arbeidsmarkt. Met de toenemende vraag naar duurzame energie zullen er nieuwe banen ontstaan om aan de groeiende behoefte te voldoen. Dit biedt volop mogelijkheden voor professionals in de techniek. Ben jij op zoek naar een mooie carrièrekans? Neem contact op met Polanski via 033-2022563 of info@polanski.nl. Wij komen graag met jou in contact om de beste opties uit de markt te halen en een baan te vinden die perfect bij jou past. Op die manier brengen wij jou verder in techniek!