Vandaag op 11 april 2024 is het Green Energy Day. De dag waarop alle duurzame energie die we produceren voor dit jaar op zou zijn als we het allemaal in één keer zouden gebruiken. Het is een moment van reflectie op onze hernieuwbare energiebronnen in Europa. We leggen graag aan je uit wat Green Energy Day precies is, wat het doel is van deze dag en hoe we ervoor staan in Nederland.

Wat is Green Energy Day?

Green Energy Day is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie met als doel ons bewust te maken van de voortgang van de energietransitie. Het Europese aandeel hernieuwbare energie in 2024 is ongeveer 28 procent. Als je dit omrekent naar dagen van het jaar valt Green Energy Day in Europa op 11 april 2024. De hernieuwbare energie is hypothetisch gezien ‘op’ voor dit jaar. Het grootste gedeelte van duurzame energie komt voort uit biomassa, windenergie en zonne-energie.

 

Wat is het doel van Green Energy Day?

Ieder jaar schuift Green Energy Day een beetje op. Het uiteindelijke doel is om deze dag in 2050 op 31 december te laten vallen. In dat geval is heel Europa dan klimaatneutraal. Tijdens het akkoord in Parijs hebben 27 EU-landen afgesproken dat zij in 2050 netto geen broeikasgassen meer willen uitstoten. Om dit te bereiken zal Green Energy Day elk jaar dus met 10 dagen opschuiven.

Het is een ambitieuze doelstelling, maar die moet haalbaar zijn. Toch gaat het de laatste tijd veel over het investeren in duurzame plannen. Landen hebben ambitieuze klimaatdoelen gesteld, maar ze missen een duidelijke strategie om deze doelen te bereiken omdat het niet duidelijk is hoeveel investeringen hiervoor nodig zijn. Volgens een Frans onderzoek is er een extra investering nodig van 360 miljard euro tussen 2024 en 2050.

 

Green Energy Day Nederland

In Nederland is Green Energy Day dit jaar op 8 maart 2024. Daarmee liggen we een maand achter op de Europese dag. Toch zijn er geen reden tot zorgen. Nederland is relatief een klein land en we liggen goed op schema om het doel van 2050 te behalen. In 2010 viel Green Energy Day al op 15 januari. Toen was er nog minder dan 4% van alle energie hernieuwbaar. Inmiddels zijn we dus met flinke sprongen vooruit gegaan.

Naast de nationale dag berekent de NVDE ook per provincie op welke dag alle hernieuwbare energie op is. Daarbij valt op dat er grote verschillen zitten tussen de provincies. Zo is in Limburg de duurzame energie al op 12 februari 2024 volledig benut, terwijl Flevoland nog door kan tot 7 juli. De grote verschillen komt door de opties in de provincie. In Flevoland staan er ontzettend veel windmolens en beschikken veel huizen over zonnepanelen. Ook verschilt het energieverbruik per provincie. Bekijk hier hoe jouw provincie ervoor staat.

 

Welke oplossingen liggen er binnen de installatietechniek?

Er liggen veel oplossingen binnen de installatietechniek om te verduurzamen. De eerste oplossingen is elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en water. In 2023 was bijna de helft van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen, maar liefst 48%. Als we deze stijgende lijn zouden doortrekken is in 2030 driekwart van de elektriciteit duurzaam. Daarmee valt Green Energy Day in 2030 op 20 april!

De tweede oplossing is energie opslaan in batterijen. Batterijopslag zorgt ervoor dat gebouwen en installaties zelf duurzame energie kunnen opwekken en het kunnen bewaren voor momenten waarop er meer energie nodig is dan dat er wordt geproduceerd. Hierdoor hoeven ze niet zoveel elektriciteit van het energienet te gebruiken en hebben ze altijd genoeg stroom. Batterijopslag is dus een onafhankelijke energievoorziening. Lees onze blog over batterijopslag als je hier meer over wilt weten.

Tot slot heeft de NVDE enkele verbeteringen opgesteld waarin elke burger zelf kan bijdragen aan het verschuiven van Green Energy Day. Stel dat elk huis in Nederland een volledig elektrische warmtepomp zou krijgen, verschuift de dag met 39 dagen. Hetzelfde geld voor zonnepanelen. Als elk huis in Nederland zonnepanelen zou krijgen schuift de Green Energy Day met 27 dagen. Daarnaast zijn er nog andere opties zoals radiatorfolie, isoleren van daken of de auto thuislaten en meer kilometers maken met de fiets.

 

Kansen op de arbeidsmarkt

In de uitvoering van de klimaatdoelen speelt de installatiebranche een sleutelrol. Deze sector heeft een leidende rol in het vervullen van de energietransitie. Met deze toenemende vraag naar duurzame energie zullen er nieuwe banen ontstaan om aan de groeiende behoefte te voldoen. In totaal zijn er zo’n 65 technische beroepen te onderscheiden in deze branche, waarvan de meeste in de bouw- en de installatiesector. Dit biedt volop mogelijkheden voor professionals in de techniek. Ben jij op zoek naar een mooie carrièrekans? Neem contact op met Polanski via 033-2022563 of info@polanski.nl. Wij komen graag met jou in contact om de beste opties voor jou uit de markt te halen om zo de perfecte baan te vinden. Op die manier brengen wij jou verder in techniek!