De aankomende aanscherping van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is vanaf 2025 een sprong voorwaarts voor de verduurzaming van de bouw en installatietechniek. Dit besluit daagt ons uit om innovatief te zijn, om nieuwe technologieën te omarmen en om op een creatievere manier samen te werken in de bouw en installatietechniek! Installateurs spelen een cruciale rol in deze duurzame revolutie. Zij zijn degenen die zonnepanelen installeren, warmtepompen plaatsen, het onderhoud uitvoeren aan installaties en zorgen voor de meest efficiënte energieopwekking en -afgifte. Maar de aanscherping van de MPG-norm heeft ook een keerzijde voor de installatietechniek.

Hoe ziet de nieuwe MPG-norm eruit en welke impact heeft het op de installatietechniek? We duiken dieper in op deze vragen om te kijken wat de gevolgen zijn voor de installatietechniek en hoe we hier het beste op kunnen anticiperen.

 

De nieuwe MPG-norm vanaf 2025

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is de maatstaf die aangeeft in welke mate de gebruikte materialen in een gebouw het milieu belast. Onder gebruikte materialen vallen ook installaties. Hoe lager deze score, hoe duurzamer het gebruik van materialen is.

Sinds 2013 mag de MPG-score niet hoger zijn dan een vastgestelde norm, de MPG-norm. De norm stond in 2018 op 1,0, maar wordt stapsgewijs verder aangescherpt. Vanaf 2025 wordt er een flinke stap gezet. De MPG-norm wordt strenger voor zowel nieuwe woningen als kantoren. Voor nieuwe woningen duikt de norm omlaag van 0,8 naar 0,5 en voor kantoren wordt dit bijgesteld van 1,0 naar 0,85. De norm wordt verder aangescherpt, zodat deze aansluit op de Europese richtlijnen.

Gebouwdelen die een grote bijdrage aan de MPG-score leveren zijn onder andere installaties. Dit komt doordat installaties gedurende de levensduur van een gebouw meerdere keren worden vervangen. Het aandeel van installaties binnen de MPG-score wordt steeds hoger, zeker nu de norm wéér verlaagd wordt vanaf 2025.

 

Wat zijn de gevolgen voor de installatietechniek?

De verlaging van de MPG-norm zorgt er dus voor dat installaties een nóg groter aandeel hebben in de MPG-score. Dat is nu zo groot dat de MPG-score botst met een goede BENG score. Hoe zit dit in elkaar?

De MPG-score gaat over de milieuprestaties van een gebouw en een BENG-score gaat over de energieprestatie van een gebouw. Beiden scores zeggen iets over de duurzaamheid van een gebouw, maar staan soms lijnrecht tegenvoer elkaar. Een voorbeeld hiervan is de warmtepomp. Dankzij de warmtepomp verbruiken nieuwbouwwoningen helemaal geen aardgas meer en daalt de CO2-uitstoot met de helft. Het zorgt voor een goede BENG-score vanwege de energieprestatie van een warmtepomp. Toch staat de keuze voor een warmtepomp onder druk door de hoge milieuscore volgens de MPG-norm. Deze norm legt een zware last op de materialen van warmtepompen.

Hetzelfde probleem doet zich voor bij zonnepanelen. Hoewel ze bijdragen aan de energiezuinigheid van gebouwen, kunnen ze door het gebruik van zeldzame grondstoffen en milieuonvriendelijke productiemethoden de MPG-score negatief beïnvloeden.

Dit leidt tot verbazingwekkende situaties waarin zeer energiezuinige gebouwen met een indrukwekkende BENG-score toch worden geconfronteerd met een onverwacht hoge MPG-score. Voor installateurs is het een ware puzzel om aan alle eisen te voldoen en tegelijkertijd te streven naar het meest optimale en duurzame resultaat.

 

Is een integrale duurzaamheidsnorm een oplossing?

Er is op dit moment nog geen oplossing voor dit probleem, maar zou het niet veel beter zijn om de MPG- en BENG- norm samen te voegen tot één integrale duurzaamheidsnorm? Een norm waarin zowel de energieprestatie als de milieubelasting integraal worden berekend. Op die manier wordt het veel makkelijker om de effecten van materiaalkeuzes en energie te beoordelen.

Daarnaast zou een integrale duurzaamheidsnorm beter zijn voor de toekomst van de gebouwgebonden installatietechniek. Er zijn namelijk geen duurzame alternatieven voor installaties. Terwijl beton vervangen kan worden door een houtconstructie, liggen de uitdagingen in de installatietechniek veel gecompliceerder. Als de normen in de toekomst opnieuw aangescherpt worden, zal dit leiden tot nog meer kopzorgen bij installateurs.

 

Zijn er ook voordelen van de aangescherpte MPG-norm?

We moeten ons zeker niet laten ontmoedigen! Hoewel milieuprestaties en energieprestaties elkaar soms in de weg zitten, biedt de aangescherpte MPG-norm ook voordelen.  Het vormt een krachtige motor voor de verduurzaming van Nederland. Deze stap voorwaarts stimuleert niet alleen de duurzame groei van de bouwsector, maar draagt ook bij aan het verlichten van de ecologische druk door de bouw.

De installatietechniek speelt een essentiële rol als onmisbare schakel in de energietransitie. De impact van installaties op de MPG is aanzienlijk, waardoor installateurs een unieke kans krijgen om al in een vroeg stadium een adviserende rol op zich te nemen. Door zorgvuldige selectie van producten en materialen kunnen installateurs zichzelf bovendien profileren als voorlopers in duurzaamheid. Dit opent de deur naar een toekomst waarin elke handeling in de installatietechniek een stap is richting duurzame woningen en kantoren voor ons allemaal!

 

Kom in contact met Polanski

Bij Polanski zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de markt. Hoewel we hele mooie carrièrekansen op de website hebben staan, komen wij graag persoonlijk met jou in contact. We vertellen je graag alles over onze openstaande vacatures bij onze relaties binnen de installatietechniek. Samen gaan we op zoek naar de ideale match voor jou! Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem gerust contact met ons op via 033 – 202 25 63 of stuur een e-mail naar info@polanski.nl. We kijken ernaar uit om jou te helpen in jouw zoektocht naar de perfecte baan.