De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is een maatstaf die aangeeft wat het effect is van gebruikte bouwmaterialen op het milieu. Hoe lager de MPG van een gebouw, hoe duurzamer het materiaalgebruik en hoe beter dat is voor het milieu. Hoewel de uitkomst eenvoudig is, is de berekening achter de MPG complex. In deze blog leggen we je uit hoe het werkt, wat de gevolgen zijn van de wijzigingen en hoe de nieuwe norm eruitziet vanaf 2025.

 

Hoe bereken je de MPG?

De MPG van een gebouw berekent de milieubelasting van alle gebruikte materialen, gedeeld door de levensduur en het bruto vloeroppervlak (BVO). Dit resulteert in een bedrag dat de kosten inschat om de milieuschade te herstellen. Deze kosten tonen de milieuschade van de materialen, maar die worden niet daadwerkelijk betaald.

De MPG houdt rekening met duizenden onderliggende milieu-getallen, variërend van uitputting van grondstoffen tot verzuring en smogvorming. Al deze getallen worden bij elkaar opgeteld om tot een MPG-score te komen. Deze score mag niet hoger zijn dan een bepaalde norm, de MPG-norm. Het doel is om de norm elk jaar aan te scherpen, zodat gebouwen steeds duurzamer worden.

 

De typisch Nederlandse MPG-methode

De MPG wordt alleen in Nederland gehanteerd. Ondanks internationale waardering voor deze methode, gebruikt geen enkele andere land in Europa deze berekening. Zij volgen de Europese norm, die zich voornamelijk richt op het verminderen van de CO2-uitstoot.

De huidige MPG-norm sluit aan op de Europese regelgeving, maar het verlagen van de norm maakt het steeds moeilijker. Daarom wil minister De Jonge de MPG herzien om beter aan te sluiten op de gewijzigde Europese richtlijnen.

 

Gevolgen van aanpassingen in de huidige MPG norm

Momenteel worden er 11 milieueffecten meegenomen in de MPG-berekening. Zoals hierboven benoemd worden alle effecten bij elkaar opgeteld en is het de bedoeling om de norm steeds verder aan te scherpen. In 2025 zou de norm omlaag gaan van 0,8 naar 0,5. maar dat is nu weer veranderd.

In de nieuwe MPG-berekening wordt de berekening uitgebreid naar 19 effecten. Door de toevoeging van de nieuwe effecten is het onmogelijk om de norm aan te scherpen. Sterker nog, de nieuwe MPG-berekening brengt enkele onverwachte situaties met zich mee, waarbij bepaalde bouwmaterialen ongunstig scoren. Door de uitbreiding van de milieueffecten blijken beton en staal duurzamer te zijn dan biobased materialen zoals hout. Dit komt door de weegcriteria van 6 nieuwe milieueffecten. Het geeft een scheef beeld over de duurzaamheid van materialen. Iedereen is van mening dat hout duurzamer is dan beton, maar de nieuwe MPG zegt wat anders.

 

Wist minister De Jonge van deze situatie?

De aanpassingen kwamen als een verrassing voor velen. Minister De Jonge is een voorstander van biobased bouwmaterialen en heeft onlangs 200 miljoen euro uitgetrokken voor biobased bouwen. Men ging ervan uit dat de norm werd aangescherpt naar 0,5, wat geen probleem zal opleveren voor biobased bouwen. Niemand had verwacht dat er een aanpassing zou plaatsvinden. Geen enkel rapport of effectstudie die in 2023 in opdracht van de minister werd gemaakt vermeldt de aanpassing naar 19 effecten. Ze baseren zich allemaal op de oude opzet van 11 ontwerp-effecten.

De overgang naar 19 milieueffecten vereist ook een nieuwe weegset om de milieueffecten om te zetten in kosten in euro’s. Dit proces begon al in 2020, maar veroorzaakte verschil van inzicht omdat sommige nieuwe effecten slecht onderbouwd waren. CE Delft, expert op het gebied van schadeprijzen, waarschuwde toen al voor de negatieve impact op natuurlijke materialen.

Het rapport werd uiteindelijk in 2024 openbaar gemaakt. Deze vertraging riep vragen op over de communicatie vanuit het ministerie en minister De Jonge’s betrokkenheid bij de eerder geuite zorgen. Ondanks deze zorgen lijkt de minister vastbesloten de 19 milieueffecten te implementeren.

 

MPG-norm stijgt naar 1,0 in 2025

De discussie over de aanpassing van de MPG en de keuze voor 19 milieueffecten heeft geleid tot onzekerheid en vragen over de geloofwaardigheid van de methodiek. Het is lastig om te geloven dat beton en staal duurzamer zijn dan materialen als hout. Hoe dit in de toekomst opgelost gaat worden is nog maar de vraag.

De nieuwe MPG, die in 2025 in werking treedt, is gebaseerd op nieuwere en meer actuele milieukosten. Bovendien worden er meer milieueffecten meegenomen in de berekening. Hierdoor is geplande aanscherping van de MPG van 0,5 niet langer haalbaar. Daarom wordt een MPG van 1,0 voor een woning gehanteerd vanaf 2025, omdat de milieukosten per vierkante meter toenemen.

Toch wordt er nog wel gesproken over een aanscherping van de MPG-norm. Er worden namelijk meer milieueffecten meegenomen in de berekening. De nieuwe MPG norm van 1,0 met 19 milieueffecten is dus wel degelijk een aanscherping ten opzichte van de oude MPG-norm van 0,8 met 11 effecten.

 

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de bouw en installatietechniek?

Bij Polanski zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de markt. Wil jij ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws in jouw vakgebied? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Polanski voor de Bouw- en Installatieupdate. Dan ontvang je 1x per maand het laatste nieuws direct in je mail.