Goed nieuws voor iedereen die werkzaam is binnen de metaal- en technieksector. Na maanden van intensieve onderhandelingen is er eindelijk een nieuwe cao in zicht. De huidige cao Metaal en Techniek loopt af op 31 maart en het doel van de nieuwe cao is duidelijk. Een betere toekomst smeden voor de 360.000 werknemers die elke dag met passie bijdragen aan een duurzame toekomst. Maar wat gaat er allemaal veranderen? Wij zetten alles voor jouw op een rijtje.

 

De nieuwe pensioenregeling

De grootste verandering in de cao is de nieuwe pensioenregeling. In de nieuwe cao Metaal en Techniek kiezen partijen voor de Solidaire premieregeling (SPR) met een collectieve uitkeringsfase. De SPR maakt het mogelijk om risico’s gezamenlijk en solidair te dragen en dempt grote schommelingen in lopende pensioenuitkeringen.

De overstap naar een nieuwe pensioenstelsel is noodzakelijk vanwege de nieuwe pensioenwet in Nederland. De Wet toekomst pensioenen is van kracht gegaan op 1 juli 2023. Deze wet heeft drie hoofddoelen:

  • Het bevorderen van een snellere stijging van het aanvullend pensioen
  • Het creëren van een meer persoonlijke en transparante pensioenopbouw
  • Het aanpassen van het pensioenstelsel aan de realiteit dat mensen niet meer gedurende 40 jaar bij één werkgever werken

De nieuwe pensioenregeling zorgt ervoor dat mensen tussen de 40 en 50 jaar enigszins benadeeld worden. Deze doelgroep heeft de afgelopen jaren meebetaald aan de opbouw van het pensioen van hun oudere collega’s. In de nieuwe situatie doen jongere collega’s dat niet meer voor hen. In de onderhandelingen zal duidelijk worden of compensatie nodig is om de verschillen evenwichtig te houden.

 

Koopkrachtbehoud en -reparatie

In de zoektocht naar behoud en reparatie van de koopkracht binnen de Metaal & Technieksector staat de looneis op een ruime schaal van 5% tot 14%. De definitieve looneis zal afhangen van de verwachte inflatie en de duur van een nieuwe cao. De vorige cao had een looptijd van 30 maanden. In die periode is de inflatie flink gestegen, waarmee de koopkracht van werknemers was gedaald.

Naast de looneis zullen de jeugdlonen worden afgeschaft en zal het minimumloon op €16 per uur liggen. Hiermee wordt de sector aantrekkelijker gemaakt voor jongeren. Op dit moment bedraagt het wettelijk minimumloon in de Metaal en Techniek €13,27 per uur.

Verder streven de vakbonden naar het compenseren van de inflatieschade door de invoering van een Automatische Prijscompensatie. Dit voorstel heeft tot doel te voorkomen dat werknemers in de toekomst telkens geconfronteerd worden met een waardedaling van hun loon.

 

Ouderenbeleid

De belangrijkste discussie over arbeidsvoorwaarden is het verlengen van de RVU-regeling. De Regeling Vervroegde Uittreding is een regeling waarmee werknemers eerder kunnen stoppen met werken, voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Na 1 december 2025 zal aanmelding voor deze regeling niet langer mogelijk zijn. Hierdoor moet straks iedereen met een zwaar beroep doorwerken tot de pensioenleeftijd. Het verlengingsproces verloopt echter moeizaam en vereist samenwerking met de overheid. Op 1 april loopt de termijn voor de nieuwe cao af en het is nog onduidelijk of er tijdig nieuwe afspraken zullen komen.

Bovendien streven de vakbonden ernaar om storings- of ploegendiensten niet meer verplicht te maken na de leeftijd van 55 jaar. Het is nog onzeker of dit ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden in de nieuwe cao.

 

Arbeidstijden, werkdruk en zorg

Binnen de Metaal en Techniek-sector is er een aanzienlijk personeelstekort met duizenden openstaande vacatures en een groeiende werkdruk als gevolg. Ouderen raken uitgeput en jongeren ervaren te weinig vrije tijd. Werknemers hebben te weinig controle over hun werktijden en rooster. De nieuwe cao moet deze neerwaartse trend keren door de werkomgeving te verbeteren en stress te verminderen. Het hoofddoel is om werknemers in staat te stellen een betere balans te vinden tussen hun  werk en privéleven.

Om dit te bereiken, willen de vakbonden een vast contract als norm invoeren. Dit heeft als doel om een betere balans te creëren tussen werk en privé. Daarnaast wordt de reistijd volledig vergoed zonder aftrek. Dit geldt voor zowel een passende kilometervergoeding als een volledige OV-kostenvergoeding. Daarnaast krijgen werknemers meer zeggenschap over hun werktijden, waardoor ze hun schema beter kunnen afstemmen op hun persoonlijke leven.

 

Opleiding en Duurzame inzetbaarheid

Het landschap van de Metaal en Techniek ondergaat aanzienlijke veranderingen door opkomende technologieën. De sector vereist voortdurende bijscholing en duurzame inzetbaarheid van werknemers, zodat zij op een gezonde wijze met pensioen kunnen gaan. Om deze reden pleiten vakbonden voor diverse initiatieven:

  • Budgetten voor opleidingen, verbeterde opleidingsmogelijkheden en loopbaanontwikkelingssteun
  • Opleidingsmogelijkheden tijdens werktijd
  • Effectieve begeleiding voor jonge werknemers
  • Aanmoediging van bedrijfsvakscholen om de toegang tot de Metaal en Techniek te verbreden, zelfs zonder een diploma
  • Instellen van een persoonlijk opleidingsbudget

 

Cao Metaal en Techniek nog niet definitief

De cao voor de Metaal en Techniek sector is nog niet definitief vastgesteld. Allereerst wordt er gestemd over de belangrijkste voorstellen. Deze afspraken zullen eerst worden uitgewerkt in een transitieplan. Dit plan zal vervolgens worden voorgelegd tijdens de onderhandelingen met werkgevers in de Metaal en Techniek, die in februari 2024 zullen starten.

Als er een overeenstemming is bereikt zal de nieuwe cao voor de Metaal en Techniek van kracht worden op 1 april 2024. Hiermee zal ook de overgang van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel van start gaan.

 

Kansen op de arbeidsmarkt

Bij Polanski zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de markt. Als deze speerpunten werkelijkheid worden, zal de sector alleen maar aantrekkelijker worden. Hoewel er talloze carrièremogelijkheden zijn, blijft de uitdaging: hoe vind je een baan die perfect aansluit bij jouw behoeften en ambities? Dat is waar Polanski jou bij kan helpen.

Hoewel we hele mooie carrièrekansen op de website hebben staan, komen wij graag persoonlijk met jou in contact. We vertellen je graag alles over onze openstaande vacatures bij onze relaties binnen de installatietechniek. Samen gaan we op zoek naar de ideale match voor jou. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem gerust contact met ons op via 033 – 202 25 63 of stuur een e-mail naar info@polanski.nl. We kijken ernaar uit om jou te helpen in jouw zoektocht naar de perfecte baan.