De implementatie van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is met zes maanden uitgesteld. De norm zou oorspronkelijk op 1 januari 2025 van kracht worden, maar minister Hugo de Jonge heeft onlangs bekendgemaakt dat dit wordt uitgesteld. Dit besluit volgt op brede bezwaren tegen de nieuwe MPG-norm. De MPG zou namelijk aanzienlijke negatieve effecten hebben op de bouw- en installatietechniek. Wij zetten alles voor je op een rijtje.

 

De nieuwe MPG-norm

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is een maatstaf die aangeeft wat het effect is van de gebruikte materialen op het milieu. Sinds 2013 moet de MPG-score binnen een vastgestelde norm blijven, de MPG-norm. Hoe lager de MPG-norm, hoe strenger. Die norm vanaf 2025 wordt de norm aanzienlijk aangescherpt. De MPG-norm wordt dan strikter voor zowel nieuwe woningen als kantoren. Voor nieuwe woningen daalt de norm van 0,8 naar 0,5 en voor kantoren wordt de norm verlaagd van 1,0 naar 0,85. Door deze aanpassingen sluiten wij aan op de Europese richtlijnen. Toen de nieuwe MPG-norm werd aangekondigd kwamen er veel bezwaren van bedrijven uit de bouw- en installatietechniek.

 

Waarom is de nieuwe MPG uitgesteld?

De nieuwe MPG-norm heeft een negatieve impact op de bouwsector, vooral op biobased bouwen. De berekeningen erkennen namelijk de CO2-opslag van biobased materialen niet, wat een vertekend beeld geeft van de voordelen van biobased bouwen. Daarnaast gaat de nieuwe norm ervan uit dat biobased materialen aan het einde van hun levensduur worden verbrand, terwijl dit vaak niet zo is. Onlangs heeft minister De Jonge 200 miljoen beschikbaar gesteld voor biobased bouwen, maar met de nieuwe MPG-norm wordt de duurzame bouwmethode niet omarmt.

 

MPG heeft ook grote gevolgen voor de installatietechniek

De rekenmetheodiek in de nieuwe MPG raakt ook de installatietechniek. De verlaging van de MPG-norm creëert namelijk een spanningsveld tussen de MPG- en BENG-scores. De MPG-score gaat over de milieuprestaties van een gebouw en een BENG-score gaat over de energieprestatie van een gebouw. Beiden scores zeggen iets over de duurzaamheid van een gebouw, maar staan soms lijnrecht tegenvoer elkaar. Een warmtepomp helpt bijvoorbeeld bij het verminderen van CO2-uitstoot en gasverbruik, wat een goede BENG-score oplevert. Tegelijkertijd verhoogt de milieubelasting van de gebruikte materialen de MPG-score.

De nieuwe MPG-norm kan leiden tot energiezuinige gebouwen met hoge BENG-scores, maar onverwacht hoge MPG-scores. Voor installateurs betekent dit een uitdaging bij het vinden van een optimale en duurzame balans.

Lees verder in de blog ‘Grote gevolgen voor de installatietechniek door strengere MPG-norm’.

 

Wat is de oplossing voor de nieuwe MPG-norm?

Minister De Jonge en critici zijn het erover eens dat uitstel nodig is om alle betrokken partijen voldoende tijd te geven zich aan te passen aan de veranderingen. De kritiek op de nieuwe MPG-norm concentreert zich vooral op de impact op biobased bouwmaterialen en de vraag of de rekenmethodiek zal worden aangepast om beter aan te sluiten bij de werkelijkheid.

De minister stelt voor om de milieu-indicatoren minder zwaar mee te laten wegen in de MPG-berekening. Hij heeft nog geen gedetailleerde uitleg gegeven over de precieze uitvoering van deze oplossing. De Jonge verwacht voor de zomer een definitief voorstel voor wijziging van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving aan de Kamer voor te leggen. Hij wil in mei met een voorstel komen waarin de alles  concreet wordt uitgewerkt, zodat de Tweede Kamer nog voor de zomer hierover kan debatteren. Daarin zal meer rekening gehouden worden met biobased bouwen en de scores van installaties. De minister verwacht dat de nieuwe MPG-norm in juli 2025 in werking treedt, wat een half jaar later is dan de oorspronkelijke geplande datum van januari 2025.

Kom in contact met Polanski

Bij Polanski zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen in de markt. Hoewel we hele mooie carrièrekansen op de website hebben staan, komen wij graag persoonlijk met jou in contact. We vertellen je graag alles over onze openstaande vacatures bij onze relaties binnen de installatietechniek. Samen gaan we op zoek naar de ideale match voor jou! Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem gerust contact met ons op via 033 – 202 25 63 of stuur een e-mail naar info@polanski.nl. We kijken ernaar uit om jou te helpen in jouw zoektocht naar de perfecte baan.