De bouw in Nederland staat voor een ingrijpende verandering: de Wet Kwaliteitsborging. Deze wet heeft de afgelopen jaren voor de nodige discussie en onzekerheid gezorgd. Het oorspronkelijke plan was dat de wet in 2021 zou ingaan, maar dit werd uitgesteld naar 2022 en nu is er zelfs twijfel of de wet in 2024 van kracht zal worden. Maar wat houdt deze wet in en waarom gaat de Wet wellicht 2 maanden voor ingang alsnog van tafel?

 

De Wet Kwaliteitsborging 2024

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouw (WKB) is een initiatief van de overheid om de bouwkwaliteit te verbeteren. Het idee achter de wet is om de verantwoordelijkheid voor de bouwkwaliteit meer bij de bouwsector zelf te leggen. Dit houdt in dat aannemers en bouwers zelf moeten aantonen dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen en regelgeving.

De grootste verandering die de WKB met zich meebrengt is de introductie van onafhankelijke kwaliteitsborgers. Tot op heden ligt de verantwoordelijkheid van de toetsing bij de gemeente of een aannemer. De WKB zorgt ervoor dat kwaliteitsborgers de bouwkwaliteit toetsen en certificeren tijdens het bouwproces.

De WKB zal van kracht gaan op bouwprojecten in gevolgklasse 1, de laagste risicoklasse. Hieronder vallen bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. De WKB voor verbouwingen zal een half jaar later van toepassing zijn. Dit betekent dat op 1 juli 2024 de WKB van toepassing zal zijn op verbouwingen van bouwprojecten die onder gevolgklasse 1 vallen.

Bovendien staat er een evaluatie gepland, die uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van de WKB zal plaatsvinden. Deze evaluatie zal een belangrijk moment zijn om de effecten en resultaten van de wet te beoordelen en eventuele aanpassingen of verbeteringen aan te brengen. Mocht de wet positieve resultaten hebben zal de WKB ook voor bouwprojecten in gevolgklasse 2 en gevolgklasse 3 gelden. Maar wat zijn de voordelen van de nieuwe wet?

 

De voordelen van Wet Kwaliteitsborging

De wet heeft als doel om meer transparantie, betere controle en uiteindelijk een hogere bouwkwaliteit in Nederland te realiseren. Daarnaast biedt de Wet Kwaliteitsborging ook voordelen voor consumenten. Als de wet wordt geïmplementeerd, kunnen we de volgende voordelen verwachten:

  • Hogere bouwkwaliteit: Met onafhankelijke kwaliteitsborging moet de bouwsector voldoen aan strengere normen, wat de algehele bouwkwaliteit zal verbeteren.
  • Meer transparantie en zekerheid: Consumenten krijgen meer zekerheid over de kwaliteit van het bouwproject. Ze kunnen vertrouwen op de onafhankelijke toetsing en rapportage van kwaliteitsborgers, wat bijdraagt aan transparantie en openheid in het bouwproces.
  • Aansprakelijkheid van de bouwsector: De WKB legt meer verantwoordelijkheid bij de bouwsector. Bouwbedrijven moeten aantonen dat ze aan de geldende bouwnormen voldoen, waardoor ze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen. De WKB geeft consumenten dus meer zekerheid om gebreken te verhalen bij bouwbedrijven.

 

Maar waarom is het onzeker of de WKB ingaat per 1 januari 2024?

Na jaren van uitstel en onzekerheid zou de WKB per 1 januari 2024 ingaan. Deze maand zou er in de Tweede Kamer een debat plaatsvinden met demissionair minister Hugo de Jonge en bewindspersonen. Dit debat is niet doorgegaan. Hierdoor heerst nog steeds een grote onzekerheid of de wet zal gaan intreden volgend jaar.

Een van de belangrijkste redenen voor het uitstel is de complexiteit van de wet en de noodzaak om de bouwsector hierop voor te bereiden. Het implementeren van de WKB vereist veranderingen in werkprocessen, training van personeel, en het ontwikkelen van nieuwe systemen voor kwaliteitsborging. Dit vergt tijd en inspanning, en het blijkt moeilijker te zijn dan aanvankelijk gedacht.

Daarnaast zijn er zorgen geuit over de betaalbaarheid van de WKB. Het invoeren van onafhankelijke kwaliteitsborgers brengt kosten met zich mee. Naast deze kosten wordt er ook gedebatteerd over een eventuele verandering van subsidies. Dit veroorzaakt bezorgdheid bij bouwbedrijven en consumenten, omdat dit de bouwkosten zal verhogen. Dit heeft geleid tot discussies en politieke debatten over de financiering van de WKB. Daarnaast is de WKB onderdeel van de Omgevingswet en staat er ook nog een verandering te wachten met betrekking tot subsidies.

 

De tijd zal uitwijzen welke koers de WKB zal nemen

Al met al blijft de toekomst van de Wet Kwaliteitsborging onzeker. De eindeloze debatten en de uitdagingen rondom de implementatie en financiering zorgen voor twijfel over de uiteindelijke ingangsdatum. Voor alsnog staat de WKB aan de vooravond van een onzekere toekomst. Komende tijd zal moeten uitwijzen of de WKB daadwerkelijk doorgaat en de beloofde voordelen in de bouwsector zal brengen.

 

Benieuwd naar de laatste vacatures in de bouw?

Polanski heeft een groot netwerk binnen de bouw met de meest vooruitstrevende organisaties. Op die manier zijn wij altijd op de hoogte van de mooie kansen die voorbij komen in de markt, soms nog voordat de vacatures online komen. Bekijk onze vacatures in de bouw of neem contact op met Jitze Verschuren. Jouw persoonlijke consultant kan jou alles vertellen over welke kansen er momenteel beschikbaar zijn in jouw regio!

Bekijk de vacatures in de bouw of neem contact op met Jitze Verschuren.