P&P heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige en ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang.

Persoonsgegevens
P&P verzamelt jouw gegevens vanaf het moment dat jij die gegevens invult of achterlaat op onze website, jij je inschrijft op een van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van de dienstverlening van P&P.
P&P kan ook gegevens van jouw verzamelen indien jij deze hebt geplaatst via openbaar toegankelijke bronnen waaruit zou kunnen blijken dat jij geïnteresseerd bent in werk-gerelateerde dienstverlening. In dat geval kan P&P je benaderen of jij interesse hebt om je bij P&P in te schrijven conform de voorwaarden van P&P en met inachtneming van dit privacy statement. Heb jij geen interesse dan kan P&P relevante gegevens van jou verwerken om je wens niet door P&P te worden bemiddelt te honoreren.

Waarom verzamelt P&P persoonsgegevens
Je gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van P&P. Het bedrijfsdoel van P&P is het bemiddelen van kandidaten bij opdrachtgevers van P&P. Daarnaast legt P&P gegevens vast om:
– haar dienstverlening te verbeteren en om je op de hoogte te houden van (nieuwe) diensten.
– Het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan.
– Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen.
– Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomst.
– Om je zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening.
– Om je op de hoogte te houden van onze marketing activiteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen.
– Om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende je te kunnen bemiddelen naar een werk gerelateerde functie bij een relatie, dan wel een opdracht.

Welke persoonsgegevens worden verzameld
P&P verzamelt gewone persoonsgegevens. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. Uitsluitend interne medewerkers die daartoe bevoegd zijn binnen P&P hebben toegang tot deze gegevens.
– Naam, NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
– Geboortegegevens, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat
– Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
– Gegevens over studie, trainingen en opleidingen
– Gegevens over beschikbaarheid en verlof
– Huidig salaris, emolumenten en pensioenregeling
– Interesses, voorkeuren, ambities en behoeften met betrekking tot toekomstig werk
– Onze eigen indrukken naar aanleiding van onze contacten met de kandidaat
– Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
– Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge de wet of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Werknemer (dezelfde gegevens als hierboven benoemd bij kandidaat en daarnaast)

– Bankrekening, IBAN nummer
– Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
– Gegevens in het kader van een pre-employment screening
– Gegevens betreffende vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
– Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
– Contactpersonen voor noodgevallen
– Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge de wet of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Wat zijn jouw rechten
Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonlijke gegevens in te zien, je cv aan te passen, je persoonlijke gegevens of je accountgegevens aan te wijzigen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat jij jouw gegevens bij P&P verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek richten aan privacy@polanski.nl en P&P zal zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen.

Bewaartermijn va deze gegevens
P&P bewaart jouw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van P&P alsmede ter uitvoering van een overeenkomst, tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Met wie worden deze persoonsgegevens gedeeld
Jouw gegevens worden door P&P verwerkt. Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of P&P hiertoe wettelijk verplicht is.

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd
P&P draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijziging van het privacy statement
P&P behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar privacy statement te wijzigen. Wijzigingen worden direct opgenomen in dit privacy statement.

Waar kun je terecht voor vragen?
Wanneer je vragen hebt betreffende het privacy beleid van P&P dan kun je terecht bij een daarvoor speciaal aangestelde medewerker. Contact daartoe kan worden gelegd via e-mail: privacy@polanski.nl