De nieuwe Energiewet gaat er dan nu echt komen. Na meer dan 25 jaar worden de Gaswet en Elektriciteitswet vervangen door één Energiewet. Zodra de Eerste kamer akkoord is, zal de wet begin volgend jaar ingaan. De nieuwe Energiewet biedt veel perspectief voor de installatietechniek. Daarom leggen wij je uit wat er in de nieuwe Energiewet staat en wat de voordelen zijn voor de installatietechniek.

Nieuwe Energiewet eindelijk ingediend

Op 4 juni ging de kogel door de kerk. Na maanden van lang debatteren werd de nieuwe Energiewet dan eindelijk ingediend door de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer stemde voor. Van de 150 waren er 141 stemmen voor en 9 tegen. Alleen SP, FvD en JA21 stemden tegen.

De Energiewet stond al een tijdje op de planning. Er gingen jaren aan voorbereiding vooraf om de wet helemaal scherp te krijgen. De afgelopen jaren is er veel nieuwe wet- en regelgeving bijgekomen, zoals het nationale Klimaatbeleid, de Europese Green Deal en het wereldwijde akkoord op de klimaattop in Dubai. Deze nieuwe wetgeving sloot niet meer aan bij de oude Gas- en Elektriciteitswet uit 1998. Daarom was het tijd voor verandering.

Met de nieuwe wet wordt er een grote moderniseringsslag gemaakt. De nieuwe Energiewet zal bestaande regels verhelderen en versimpelen. Ook worden onnodige verschillen tussen gas en elektriciteit weggenomen. Op die manier is er dus één universele wetgeving om de versnelling van de energietransitie mogelijk te maken.

Wat staat er in de nieuwe Energiewet?

De nieuwe Energiewet bevat allerlei onderdelen, waarvan consumentenbescherming, een flexibeler gebruik van het elektriciteitsnet en gegevensuitwisseling tussen netbeheerders, energiemaatschappijen en afnemers de drie belangrijkste onderwerpen zijn. Hieronder leggen we deze drie onderdelen even kort uit voor je:

Consumentenbescherming

Als eerste zet de nieuwe Energiewet een stap vooruit door huishoudens, zelfstandigen en bedrijven te beschermen. Het biedt hen niet alleen meer rechten, maar zorgt ook voor heldere, transparante voorwaarden die iedereen ten goede komen. Wat betekent dit? Duidelijkere facturen voor energiecontracten en meer bescherming bij een faillissement van je energieleverancier. Bovendien moet elke energieleverancier nu een vast modelcontract van minimaal één jaar aanbieden.

Energiedelen en bescherming van zonnepaneelbezitters zijn ook cruciaal in de nieuwe wet. Consumenten met zonnepanelen krijgen bescherming tegen te hoge prijzen en een garantie dat de vergoeding bij teruglevering nooit negatief zal zijn. Ook verdwijnen de terugleverkosten en heffingen direct na het afbouwen van de salderingsregeling, wat de verkoop van zonnepanelen en de energietransitie een flinke boost zal geven!

Flexibeler gebruik van het elektriciteitsnet

Als tweede maakt de wet het aanpakken van problemen met het volle elektriciteitsnet een stuk makkelijker. Het biedt slimme oplossingen zoals congestiemanagement en cable pooling. Congestiemanagement betekent dat we de bestaande ruimte op het net beter kunnen benutten, terwijl cable pooling ervoor zorgt dat meerdere duurzame installaties hun aansluitingen kunnen combineren. Dit laatste is een opkomende techniek die bijdraagt aan duurzaamheid en efficiënt gebruik van het net.

Gegevensuitwisseling tussen alle partijen

Als derde komen er nieuwe regels over het uitwisselen van gegevens tussen alle partijen. Deze gegevens zijn cruciaal voor het goed functioneren van ons energiesysteem, zoals voor het balanceren van vraag en aanbod, het bepalen van tarieven, en het stimuleren van duurzame energie.

Met de introductie van een gegevensuitwisselingsentiteit worden gegevens veel eenvoudiger gedeeld. Consumenten krijgen nu meer inzicht in hun eigen energiedata, en kunnen deze delen met wie ze willen, zoals energieadviesdiensten of energiegemeenschappen. De gegevens worden allemaal gewaarborgd door de regels van de AVG. De wet biedt een modern en toekomstbestendig kader voor het beheren en delen van energiedata. Een belangrijk onderdeel om ook netcongestie tegen te gaan.

Voordelen voor de installatietechniek

De nieuwe Energiewet brengt ook veel voordelen voor de installatietechniek met zich mee. Met duidelijke definities en innovatieve concepten biedt de wet mooie vooruitzichten voor de toekomst van energieopslag en infrastructuur.

Duurzame energieopslag krijgt eigen status

Het wetsvoorstel introduceert een officiële definitie voor energieopslag in ons elektriciteitssysteem, in lijn met de Europese richtlijnen. Dit betekent dat technieken voor het opslaan en omzetten van elektriciteit, warmte, en moleculen nu eindelijk hun eigen plek krijgen, in plaats van gezien te worden als gewone afnemers. Dit geeft een enorme boost aan innovatieve oplossingen en geeft installateurs een duidelijk kader om mee te werken!

Cable pooling mogelijk voor alle installaties

Een van de meest opwindende aspecten van de nieuwe wet is dat cable pooling mogelijk wordt voor álle installaties! Of het nu gaat om zon, wind, energieopslag of verbruikers, alles kan via dezelfde aansluiting. Dit betekent dat verschillende soorten installaties – van zonnepanelen tot windturbines en opslagfaciliteiten – samen één aansluiting kunnen delen. Dit is vooral handig omdat zon en wind vaak complementair zijn: zonnige dagen brengen weinig wind, terwijl winderige dagen meestal bewolkt zijn.

Toekomstgerichte Innovatie

De wet stimuleert installateurs om te investeren in slimme en duurzame technieken. Door de duidelijke regels en mogelijkheden die nu worden geboden, kunnen installateurs betere, geïntegreerde oplossingen bieden. De nieuwe definities en het flexibele gebruik van aansluitingen zorgen ervoor dat innovatieve technieken zoals energieopslag nu echt gestimuleerd worden.

 

Mooie carrièrekansen in de installatietechniek en duurzame energie

De Energiewet is nog niet van kracht, maar de vooruitzichten zijn rooskleurig. Het geeft de energietransitie een extra boost. Deze wet gaat de energietransitie een krachtige impuls geven, en daarmee zullen er mooie carrièrekansen bijkomen in de installatietechniek en duurzame energie.

Bij Polanski hebben we een uitgebreid netwerk door heel Nederland met vooruitstrevende bedrijven en innovatieve projecten waar jouw talent écht tot zijn recht komt. Nieuwsgierig geworden of ben je klaar voor een nieuwe uitdaging?

Neem contact op met een consultant in jouw regio of bekijk onze vacatures