De installatietechniek biedt veel aantrekkelijke banen, maar het is steeds lastiger voor bedrijven om deze vacatures te vervullen. Er zijn namelijk een aantal uitdagingen die inmiddels niet onbekend zijn: minder jongeren kiezen voor een technische opleiding, de vergrijzing neemt toe en er is nog geen nieuwe CAO. Onze sector heeft een aanhoudende behoefte aan nieuwe werknemers. De cijfers liegen er niet om, er staan momenteel meer dan 25.000 vacatures open.

 

Waarom is er een arbeidstekort in de installatietechniek?

Het tekort aan technici kan vooral worden toegeschreven aan de dalende populariteit van technische opleidingen onder jongeren (43%). Daarnaast spelen de vergrijzing van de sector en de aansluiting tussen regulier onderwijs en het bedrijfsleven een rol. Installatietechnische bedrijven blijven daarom voortdurend op zoek naar goed gekwalificeerd personeel.

Er zijn inmiddels prachtige initiatieven ontwikkeld om de sector aantrekkelijker te maken, en men kijkt uit naar de komst van een nieuwe CAO. Sinds 1 april is er echter nog geen nieuwe CAO Metaal en Techniek. Deze CAO is met zo’n 360.000 werknemers en 36.000 werkgevers de grootste in de marktsector. Er wordt verwacht dat de nieuwe CAO zal bijdragen aan verdere verbeteringen in de sector. Als de nieuwe CAO er is, zal de sector een stuk aantrekkelijker worden voor zowel jongeren als ouderen. We hopen dat dit zeer snel plaats zal vinden.

 

Onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over nieuwe CAO

Vakbonden en werkgevers komen maar niet tot een akkoord. Het proces heeft al geleid tot meer dan 20 stakingsdagen door heel Nederland. Ondanks dat er nog geen definitief akkoord is bereikt, wordt er intensief gewerkt aan oplossingen die alle betrokkenen ten goede zullen komen.

 

Maar wat maakt die onderhandeling tot een nieuwe CAO zo ingewikkeld?

1. Salaris

Een van de belangrijkste onderwerpen in de onderhandelingen is de salarisverhoging. De vakbond FNV pleit voor een salarisverhoging van ruim 10 procent om de koopkracht van werknemers te herstellen en inflatie te compenseren. Daarnaast streeft de FNV naar de invoering van een automatische prijscompensatie (APC) om toekomstige inflatieachterstanden te voorkomen, en een verplichte minimum stagevergoeding van ten minste 500 euro per maand bij een fulltime stageweek.

Aan de andere kant hebben werkgevers na vier onderhandelingsronden een eindbod gedaan voor een CAO met een looptijd van 22 maanden (1 april 2024 – 1 februari 2026), waarin een totale loonstijging van 9,19% is opgenomen. Beide partijen werken er hard aan om een oplossing te vinden die zowel recht doet aan de behoeften van de werknemers als aan de economische realiteit voor de werkgevers.

2. Zwaarwerkregeling

De zwaarwerkregeling, onderdeel van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), blijft een cruciaal gespreksonderwerp. Deze regeling stelt werknemers met zwaar werk in staat om eerder met pensioen te gaan. De vakbond FNV pleit voor een verlenging van deze regeling voor onbepaalde tijd, gezien dat maar liefst 35% van de werknemers hun werk als zwaar beschouwt. Uit onderzoek blijkt dat meer dan driekwart van deze groep verwacht hun pensioen niet in hun huidige functie te kunnen halen.

Werkgevers hebben aangegeven bereid te zijn de premie voor de RVU met ingang van 1 januari 2025 te hervatten tot 1 januari 2026, met een premiepercentage van 0,25%. Dit toont de inzet om een balans te vinden tussen de lange termijn behoefte van de werknemers en de haalbaarheid voor de werkgevers.

3. Generatiepact

Het generatiepact vormt een ander belangrijk thema in de onderhandelingen. Dit pact is ontworpen om jongere werknemers een kans te geven in de sector, terwijl oudere werknemers de mogelijkheid krijgen om hun werkuren geleidelijk te verminderen. Het doel is om de vrijgevallen uren van oudere werknemers te vervangen door jongere instromers met een vaste arbeidsovereenkomst. Dit helpt de sector vernieuwen en biedt perspectief voor jong talent. Het is niet bekend wat werkgevers van het generatiepact vinden.

Personeelstekort aanpakken

Een belangrijk doel van de nieuwe CAO is het aanpakken van het aanhoudende personeelstekort in de installatietechniek. De sector biedt volop kansen, maar om deze aantrekkelijk te maken voor nieuwe instromers, zijn verbeteringen in arbeidsvoorwaarden essentieel. De FNV en andere vakbonden zetten zich daarom in voor maatregelen die de sector aantrekkelijker maken voor zowel huidige werknemers als toekomstige talenten.

 

Vergelijking met de Metalektro-sector

Binnen de installatietechniek blijven werkgevers en werknemers verstrikt in onderhandelingen, terwijl er in de Metalektro (grootmetaal) begin mei wel overeenstemming is bereikt. In die sector stijgen de salarissen met 9 procent, verdeeld over drie stappen, en wordt de regeling voor zwaar werk onder bepaalde voorwaarden voortgezet.

Begin mei werd deze overeenstemming in de Metalektro-sector bereikt, wat dient als een positief voorbeeld voor de Metaal & Techniek. De onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers in de Metaal & Techniek zijn intensief en constructief, maar een akkoord in de Metalektro-sector geeft hoop dat een vergelijkbaar evenwicht in de Metaal & Techniek binnen handbereik is.

 

Landelijke stakingen zullen volgen

Met de ambitie om tot een breed gedragen en toekomstgerichte CAO te komen, organiseren de vakbonden FNV en CNV een landelijke 48-uursstaking. Op 27 en 28 juni zal er op zeven locaties in Nederland actie worden gevoerd. De vakbonden hopen hiermee een belangrijke stap te zetten richting een nieuwe CAO Metaal & Techniek die tegemoetkomt aan de wensen van alle betrokken partijen.

De eerdere stakingen hebben weliswaar aandacht gegenereerd, maar volgens de FNV was er nog onvoldoende respons van de werkgevers. De FNV verwacht dat deze actie werkgevers zal aansporen tot intensievere gesprekken, waardoor er sneller een CAO op tafel komt die bijdraagt aan een aantrekkelijke en duurzame sector!

 

Polanski hoopt op een nieuwe CAO

Polanski kijkt uit naar de komst van een nieuwe CAO in de installatietechniek, omdat dit stabiliteit en duidelijkheid zal brengen in de sector. We geloven dat dit niet alleen stabilteit biedt, maar ook jongeren kan stimuleren om voor een technische opleiding te kiezen. Bij Polanski zijn we gespecialiseerd in het verbinden van professionals met werkgevers binnen de gebouwgebonden installatietechniek. Onze gedreven consultants werken dagelijks aan het vinden van de perfecte match, zodat we de sector versterken en technisch talent helpen om hun carrièredoelen te bereiken.

 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de markt?

Bij Polanski zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen de installatietechniek, bouw en duurzame energie. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates in de bouw- en installatietechniek? Word onderdeel van ons netwerk via de Over-ons pagina en ontvang één keer per maand de Bouw- en installatieupdate met branchenieuws en nieuwe vacatures in jouw regio!